Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen ställer om till digital undervisning från och med onsdag 18 mars. Läs mer nedan. 
 

Vuxenutbildningen går över till distansundervisning

Regeringen har under dagens presskonferens meddelat att man ger rekommendationen att gymnasieskolor, vuxenutbildning och yrkeshögskola ska bedriva fjärr- och distansundervisning från och med imorgon onsdag 18 mars för att minska smittspridning. Denna rekommendation följer Sölvesborg och Bromölla kommunalförbund och beslutet gäller tillsvidare.

Eleverna förväntas, utifrån sina förutsättningar, ta ansvar för att följa de instruktioner som förmedlas via respektive lärare.  Detta innebär:

  • eleverna följer undervisning utifrån sitt schema, men undervisningen sker på distans,


Tips och råd

  • Viktigt att du som elev är aktiv och aktivt följer lärarnas instruktioner på det sätt som lärarna vanligen brukar kommunicera med dig som elev, på digitala medier.
  • Läs din mail regelbundet och besök Classroom.

Läs mer
>>> Pressmeddelande
_________________________________________________________

Hos Vuxenutbildningen Sölvesborg-Bromölla hittar du en rad olika utbildningsmöjligheter. Du kan läsa grund- och gymnasieämnen, gå orienteringskurser och läsa på distans.

För vuxna med särskilda behov finns Särskild utbildning för vuxna. Behöver du läsa svenska för att förbättra dina chanser på arbetsmarknaden finns utbildning i svenska för invandrare med flera olika grupper utifrån den studerandes nivå och förkunskaper.

På Vuxenutbildningen utgår vi alltid från individen och du som studerande är det viktiga för oss. Digital teknik är en självklar del av vår pedagogiska verksamhet. Du finner Vuxenutbildningen på Tekniskt Lärcentrum i Sölvesborg.

Kontakta oss också för prövning/validering av tidigare kunskaper, studie- och yrkesvägledning. Läs mer om Vuxenutbildningen under flikarna till vänster.

__________________________________________________________

Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ett år

För att underlätta för de elever som drabbas av nedstängningen av den kommunala vuxenutbildningen (komvux) under den rådande coronakrisen har regeringen beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från komvux på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021. För att slutbetyg även fortsatt ska ge behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska äldre bestämmelser om sådan behörighet fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2021 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

I dagens komvux på gymnasial nivå har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen. Enligt övergångsbestämmelser har dock slutbetyg kunnat utfärdas enligt äldre regler. Den möjligheten skulle ha upphört den 1 juli 2020, men på grund av det rådande läget har regeringen beslutat att förlänga övergångsbestämmelserna. Det är nämligen i nuläget inte möjligt att få slutbetyg från komvux i många kommuner eftersom prövningar ställs in på grund av covid-19.

– Med spridningen av covid-19 har möjligheten till prövning för betyg i komvux ställts in i många kommuner. Därmed riskerar eleverna att behöva studera längre för att uppnå behörighet till högre studier. För att elever som siktar mot att få slutbetyg inte ska drabbas förlängs nu möjligheten att utfärda betyg från komvux på gymnasial nivå i ytterligare ett år fram till och med den 1 juli 2021, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Äldre bestämmelser om behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2021 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

_________________________________________________________

Läs här för guide till Vuxenutbildningens lärplattform G-suite och hur du loggar in och använder Google Classroom.
>>> Guide till G-suite
>>> Så funkar G-Classroom

 

Gå direkt till:

Snabblänkar

Aktuellt

Besöksadress:
Skånevägen 21
294 34 SÖLVESBORG

Nedan finns en länk till en karta över salarna på TLC.
>>> Karta

Kursstarter:
SFI har kontinuerligt intag på sina utbildningar. Gy- och grund har intag var 5:e vecka, Lärvux har intag efter överenskommelse.  Välkommen med din ansökan!  

Prov- och omprovstillfällen: 
Tisdagar 17.00-20.00, TLC

Inställt tillsvidare
___________________________

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se