Buss- & tågkort

Buss/tågkort till gymnasieelever tillhörande Bromölla kommun med studiegång i kommunala skolor i Kristianstad och Olofström (ej Klaragymnasiet) erhålles på respektive gymnasieskola. 

Buss/tågkort till gymnasieelever tillhörande Sölvesborgs kommun med studiegång i Kristianstad och Olofström hämtas på Vuxenutbildningen, Tunnbyskolan, Storgatan 69 A, Bromölla.

Busskort till gymnasieelever tillhörande Bromölla och Sölvesborgs kommun med studiegång i andra skolor hämtas på Vuxenutbildningen, Tunnbyskolan, Storgatan 69 A, Bromölla.

Gymnasieelever med studiegång i Sölvesborg, Karlshamn och Ronneby erhåller busskort på respektive gymnasieskola. 

Ansökningsblanketter för erhållande av kontant resetillägg och inackorderings-bidrag rekvireras hos Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund, Vuxenutbildningen, Storgatan 69 A, 295 35 Bromölla, tel. 0456-82 27 53 el. e-post: camilla.johansson@sbkf.se

Ansökningsblankett »

Handläggare
Camilla Johansson
Tel: 0456-82 27 53
E-post: camilla.johansson@sbkf.se

Gå direkt till:

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se