Studieväg 3

För dig har lång skolutbildning, mer än 9 år

Studieväg 3 passar dig som: 

 • är högutbildad och van att studera på egen hand
 • vet hur man lär sig ett nytt språk genom studier

Ingående kurser: kurs C och kurs D
Kurslängd: Kurstiden varierar mellan 0,5 och 1 år. Olika personer behöver olika lång tid för att nå kursmålen.

Kursmål

 • Kurs C
 • Kurs D

På studieväg 3 arbetar vi i en snabb takt, med grundläggande kunskaper i svenska och samhällsorientering. Vi arbetar med gemensamma övningar och med eget arbete. Ibland har vi grupp- eller parövningar. Du får arbeta med muntlig och skriftlig kommunikation som berör vardagen, samhället, arbetslivet och fritiden. Under kursen får du diskutera och utvärdera dina studier samt planera och formulera mål som har med fortsatta studier och fortsatt liv i Sverige att göra. I skolan arbetar vi med bland annat:

 • Lyssna, lyssna på bandinspelningar
 • Uttal, körövningar
 • Hörövningar, hörförståelse
 • Bilder, bildsamtal, skriva till bilder
 • Samtalsövningar, diskussioner, argumentationer
 • Musik, sång Radio och tv-program
 • Läsa
 • Skriva
 • Datorövningar
 • Studiebesök

Några teman vi arbetar med är:

 • Det svenska skolsystemet
 • Arbetslivet
 • Fritiden
 • Svenskt styrelseskick och administration
 • Arbete kring skönlitteratur

Gå direkt till:

Snabblänkar

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se