Studieväg 2

För dig har lite längre skolutbildning, ca 7-9 år

Studieväg 2 passar dig som:

 • inte är högutbildad
 • är högutbildad, men behöver studera i långsammare takt

Ingående kurser: kurs B och kurs C 
Kurslängd: Kurstiden varierar mellan 1 och 1,5 år. Olika personer behöver olika lång tid för att nå kursmålen. 

Kursmål

 • Kurs B
 • Kurs C

På studieväg 2 arbetar vi i en lugn takt, med grundläggande kunskaper i svenska och samhällsorientering. Vi arbetar med gemensamma övningar och med eget arbete. Ibland har vi grupp- eller parövningar. Du får arbeta i din egen takt utifrån dina egna förutsättningar, behov och mål. Det är viktigt att du repeterar och studerar hemma. Det är också betydelsefullt att du är motiverad och intresserad att lära dig svenska. Du får arbeta med muntlig och skriftlig kommunikation som berör vardagen, samhället, arbetslivet och fritiden. Under kursen får du diskutera och utvärdera dina studier och sätta upp nya närliggande studie- och yrkesmål. I skolan arbetar vi med bland annat:

 • Lyssna, lyssna på bandinspelningar
 • Uttal, körövningar
 • Hörövningar, hörförståelse
 • Bilder, bildsamtal, skriva till bilder
 • Samtalsövningar, diskussioner
 • Lyssna på musik, sång
 • Radio och tv-program
 • Skapande aktiviteter, t ex baka, måla
 • Läsa
 • Skriva
 • Datorövningar
 • Studiebesök

Några teman vi arbetar med är:

 • Familjen
 • Mat
 • Bostad
 • Kroppen
 • Skolan
 • Arbetslivet
 • Fritiden

Gå direkt till:

Snabblänkar

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se