Studieväg 1

För dig som aldrig, eller endast under kort tid (ca 0-6 år), gått i skolan.

Studieväg 1 passar dig som:

 • inte kan läsa och skriva eller inte kan läsa och skriva så bra.
 • lär dig långsamt och som behöver mycket stöd av lärare.
 • inte kan det latinska alfabetet.

Ingående kurser: kurs A och kurs B
Kurslängd: Kurstiden varierar mellan 1 och 2 år. Olika personer behöver olika lång tid för att nå kursmålen. 

Kursmål

 • Kurs A
 • Kurs B

I kurs A och kurs B arbetar vi i en långsam takt, med grundläggande kunskaper i svenska och samhällsorientering. Vi arbetar med gemensamma övningar och med eget arbete. Ibland har vi grupp- eller parövningar. Du får arbeta i din egen takt utifrån dina egna förutsättningar och mål. Det är viktigt att du repeterar och studerar hemma. Det är också betydelsefullt att du är motiverad och intresserad att lära dig svenska. Om du läser kurs A får du lära dig läsa och skriva samtidigt som du lär dig muntlig kommunikation på svenska. Under kursen får du ofta diskutera dina studier och hur du upplever dem. Du får också med handledning ställa upp nya studie- och yrkesmål.

I skolan arbetar vi med många olika saker, bland annat:

 • Lyssna, lyssna på bandinspelningar
 • Uttal, körövningar
 • Hörövningar, hörförståelse
 • Bilder, bildsamtal, skriva till bilder
 • Enkla samtalsövningar
 • Lyssna på musik, sång Radio och tv-program
 • Skapande aktiviteter, t ex baka, måla, pyssel
 • Läsa
 • Skriva
 • Datorövningar
 • Studiebesök

Några teman vi arbetar med är:

 • Familjen
 • Mat
 • Bostad
 • Kroppen
 • Hälsa
 • Sverige

Gå direkt till:

Snabblänkar

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se