Grundläggande nivå och Gymnasienivå

Kurser just nu

Digitalt skapande

  • Individuellt projektarbete från idé till färdig produkt, utifrån deltagarnas egna intressen.
     

Individ och samhälle (motsvarande träningsskolenivå)

  • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön
  • undersöka närmiljön, dess historia och traditioner
  • undersöka olika religioner och livsfrågor
  • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt
     

Lärlingsskola

  • Individuellt upplagd kurs till merparten förlagd till arbetsplats.


Övriga kurser som startar vid tillräckligt elevunderlag:

Matematik
Svenska
Engelska
Historia
Biologi
Fysik
Geografi
Hem och konsumentkunskap
Kemi
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska som andraspråk
Teknik

Klicka här för att läsa mer: Grundläggande Lärvux


Gymnasienivå

På gymnasienivå läser du kurser som du inte tidigare fått betyg i. Var det länge sen du studerade eller har luckor i dina kunskaper hjälper vi dig med en planering av din utbildning som tillgodoser dina behov.

Kurser erbjuds vid tillräckligt elevunderlag.

 

Gå direkt till:

Snabblänkar

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se