Budget

Kommunalförbundets budget för kommande budgetår fastställs av direktionen senast vid november månads utgång året dessförinnan. 

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret.

Gå direkt till:

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se