Studiebidrag

Gymnasieskolan


Elever mellan 16 och 20 år i gymnasieskolan får studiebidrag med 1050 kr/månad under läsåret.
Studiebidraget utbetalas från Studiemedelsnämnden utan ansökan.

Studiebidraget betalas ut tidigast från och med kvartalet efter det att eleven fyller 16 år och längst till och med det första kalenderhalvåret det år, då eleven fyller 20. För ett normalt läsår om 40 veckor lämnas studiebidrag för tio månader.

Alla elever får ett beslut från CSN varje läsår när de har börjat sina studier.

Gymnasiesärskolan


För elever i gymnasiesärskolan gäller andra regler beträffande studiehjälp, stöd till resor och stöd till inackordering.
Tag kontakt med studie- och yrkesvägledare för mer information.

Gå direkt till:

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se