Samverkansavtal

Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund har samverkansavtal med samliga kommuner i Blekinge och Skåne vad gäller gymnasieutbildningar.

Syftet är att erbjuda eleverna i aktuella kommuner/gymnasieförbund ett brett utbud av studievägar.

Inom Vuxenutbildningen har vi samverkansavtal med Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Tingsryds 
kommun, samt med Skåne Nordost, vad gäller utbildningar som anordnas som reguljär, distans- eller flexutbildning.

Gå direkt till:

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se