Intagningspoäng

Nationella program
 

Behörighetskraven för att tas in på nationella program är olika beroende på vilket program du söker.

För yrkesprogram krävs att du har lägst betyget Godkänd i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik samt minst fem ämnen till.

För högskoleförberedande program krävs att du har lägst betyget Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matamatik samt minst nio ämnen till.

För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet måste biologi, fysik och kemi ingå i de nio ämnena.

För Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet måste geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i de nio ämnena.

Preliminär intagning
 

I början av april görs en preliminär intagning. I den preliminära intagningen behandlas alla sökande.

Slutlig intagning
 

I början av juli görs en slutlig intagning baserad på vårterminsbetygen. 

Gå direkt till:

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se