Nyheter

Uppdaterad information om matersättning för april och maj månad 2021 för elever på Furu...

Uppdaterad 2021-04-30: Undantag av distansundervisning är elever på introduktionsprogrammen (IMA och IMS) och gymnasiesärskolan. Dessa elever har närundervisning och får skollunch som van...

Fortsatt kombinerad distans- och närundervisning för länets gymnasie- och högstadieelever

Under hela vårterminen 2021 kan gymnasie- och högstadieeleverna på de kommunala skolorna i Blekinge komma att fortsätta sin undervisning som en kombination av när- och distansundervisning där upp t...

Buss- & tågkort = Resekort

Buss- & tågkort för elever som studerar i annan kommun/friskola.

Vuxenutbildningen vt 2021

Välkomna till Vuxenutbildningen SBKF!   Sista ansökningsdagen för att söka till vux HT 21 är 21 maj.   Kursutbud finns under fliken  Utbildningar . Välkommen...

Gå direkt till:

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se