Välkommen till Furulundsskolan

© Sölvesborg-Bromölla
Kommunalförbund
Förbundskansliet
294 80 SÖLVESBORG
forbundet@sbkf.se

­
Förbundskansliet
Telefon: 0456-81 66 53
Int: +46 456 81 66 53

Gymnasieskolan
Telefon: 0456-81 66 60

Vuxenutbildningen
Telefon: 0456-82 27 50

Org.nr: 22 20 00 - 1222
Bankgiro: 5715-2548

Ansvarig utgivare:
Daniel Wäppling

PUL-ombud:
Anders Isaksson

Webmaster

Välkommen till Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund!

Från och med 2011-01-01 byter Gymnasieförbundet namn och blir större. Det nya namnet är Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund. I den nya organisationen ingår som tidigare gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning i Bromölla och Sölvesborg men även en serviceorganisation inom IT, lön och personaladministration samt kost och städ. De nya verksamheterna har tidigare funnits i en systerorganisation som avvecklades vid årsskiftet.

Aktuella yrkesutbildningar 2014

Yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen

Avtackning

Hedersgåvor och avtackningar.

Schema hösten 2010

Länk till scheman

Länk till Furulundsskolans schemaprogram.

Filmen Gränslöst

Klicka på bilden för att se filmen om Utbildning i svenska för invandrare.